قرص ِ نانی توی گندم زار ؛ هی یادش بخیر ! - -

 • قرص ِ نانی توی گندم زار ؛ هی یادش بخیر ! - -

  گندم زار

  قرص ِ  نانی توی گندم زار ؛ هی یادش بخیر     !

  پا برهنه  در دل ِ   نیزار  ؛  هی یادش بخیر !

  تا پدر آید  به  منزل ،  بر درخت ِ   گردوکان

  شاد  و شنگل تا  دم ِ دیدار ،  هی یادش بخیر!

  وقت ِ  بازی  توی کوچه ،  تا  معلم می رسید

  می پریدم  از  سر ِ  دیوار ؛ هی یادش بخیر !

  ” بی کلاه بیرون نرو سرد است؛ بچه با  توام “

  مادر ِ  بیچاره  با اصرار ؛  هی یادش بخیر !

  همکلاسیها   کنار  و  بازی ِ  “  الّک دو لک  “

  زیر ِ رعد و تندر و رگبار ؛ هی یادش بخیر !

  زیر ِ باران خیس ، اما شاد و خرّم در فرار !

  جان ِ  تو  انگار نه  انگار ؛ هی یادش بخیر !

  کاسه ِ  آشی  نصیبم  بود   ،   گاهی   با  تشَر

  تا ز ِ  سرما می شدم بیمار ؛ هی یادش بخیر !

  یک  پتو بر سر به وقت ِ خواب ، از ترس ِ پدر

  چشمها  بسته  ولی  بیدار  ؛   هی یادش بخیر !

  آرزو  دارم   بگیرد   باز   ،    این    پیراهنم

  بوی باران ، عطر ِ شالیزار ؛ هی یادش بخیر !

  سینه ها سرشار از لطف و صفا ، بی غلّ و غش

  قلبها   بیگانه   با   زنگار ؛  هی  یادش بخیر !

  پرسشی   هم   میزند   گاهی   تلنگر   بر   سرم

  ” کودکیها کی شوَد تکرار ؟! “  ؛ هی یادش بخیر!

  مازیار نظری

  سایت شاعر : http://mazyarnazari.com/


  با تشکر از آرزو خانم بابت پیشنهاد این شعر زیبا

  دیگر اشعار : مازیار نظری